salekhard1gubkinskiylabitnangi1muravlenkonewurengoynoyabrsknadymkrasnopriuralpurovtazovshuryamal